Tin văn hoá - xã hội

Tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em
Thu, 18/05/2017 15:00 | GMT +7
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La vừa có văn bản yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ trẻ em trong Luật trẻ em và các văn bản pháp luật có liên quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung sau: Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em cho cán bộ, giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh, các thành viên gia đình, người chăm sóc trẻ, người trực tiếp làm việc với trẻ; kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho trẻ em; phối hợp với các cơ quan có chức năng thành lập Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em, tổ chức liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin, thông báo tố giác; xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc xâm hại trẻ em tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Cùng với đó tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, bạo lực học đường để nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc "nói không với hành vi bạo lực và xâm hại trẻ em"; phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại xảy ra đối với bản thân, bạn bè để nhà trường và gia đình có biện pháp xử lý; Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề: "Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em".

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39857608
Số người đang truy cập: 31