Tin văn hoá - xã hội

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong Nghị quyết về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020
Fri, 04/05/2018 14:00 | GMT +7
Ngày 04/4/2018, HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 73/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, sửa đổi Tiết b, Điểm 1.1, Khoản 1, phụ lục kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND thành "b. Hỗ trợ người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện. Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong quyết định tại các cơ sở cai nghiện, trở về nơi cư trú (các đối tượng khác ngoài đối tượng được quy định tại khoản 11, Điều 6 thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính) được cấp tiền ăn đường, tiền tàu xe như sau: tiền ăn đường (tối đa không quá 03 ngày) là 40.000 đồng/ngày/người; tiền vé xe theo giá phương tiện công cộng phổ thông".

Sửa đổi điểm 4.3, khoản 4 như sau: Hỗ trợ kinh phí đưa đi điều trị cắt cơn nghiện ma túy 10 ngày tại các cơ sở cai nghiện ma túy; kinh phí đưa người sau cai nghiện đến quản lý sau cai tại các cơ sở quản lý sau cai; hỗ trợ kinh phí đưa cá nhân thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện đi xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy, cơ sở y tế (các đối tượng khác ngoài đối tượng được quy định tại khoản 3, điều 5 thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính.

Tại điểm 1.4, khoản 1 được bổ sung như sau: Mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, phải đóng góp các khoản sau: Chi phí khám sức khỏe, xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn, mức đóng góp theo chi phí thực tế nhưng không quá 80.000 đồng/người/lần; tiền thuốc điều trị hỗ trợ cắt cơn 400.000 đồng/người/lần; tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại các cơ sở cắt cơn là 40.000 đồng/người/ngày; người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng nếu có nhu cầu học nghề phải đóng góp khoản chi phí tăng thêm (nếu có) ngoài kinh phí được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Sơn La quy định về mức chi cho công tác dạy nghề lao động nông thôn theo quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ nhất, điểm 1.3, khoản 1 và gạch đầu dòng thứ ba, tiết c, điểm 4.3, khoản 4 phụ lục kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Nghị quyết số 73/2018/NQ-HĐND.pdf

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49551111
Số người đang truy cập: 184