Tin văn hoá - xã hội

Sông Mã phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Thu, 10/01/2019 09:00 | GMT +7
Năm 2018, huyện Sông Mã tập trung hướng dẫn các xã chuyển đổi diện tích trồng cây ngắn ngày, cây lương thực trên đất dốc kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, định hướng phát triển nông nghiệp một cách bền vững nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp.

Huyện Sông Mã chuyển đổi gần 1.500 ha diện tích đất dốc trồng cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả

Theo thống kê của UBND huyện Sông Mã, trong năm 2018 toàn huyện đã chuyển đổi gần 1.500 ha diện tích đất dốc trồng cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Đến nay, toàn huyện có trên 8.122 ha cây ăn quả, trong đó phát triển mạnh cây nhãn là 6.758 ha, còn lại các cây ăn quả khác trên 1.500 ha.

Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phòng chống kịp thời dịch bệnh phát sinh, phòng nông nghiệp huyện đã chỉ đạo hệ thống khuyến nông viên cơ sở tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, mở 193 lớp tập tuấn cho 7.923 lượt người về kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, như: Kỹ thuật thâm canh lúa theo phương pháp cải tiến SRI; kỹ thuật ủ chua thức ăn; kỹ thuật thâm canh cây ăn quả nhãn, xoài, cây rau theo hướng VietGAP; giới thiệu một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên cây nhãn, xoài để phục vụ cho xuất khẩu… Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thành lập mới 11 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp toàn huyện lên 34 hợp tác xã, trong đó có 17 hợp tác xã sản xuất theo quy trình VietGAP; hỗ trợ các hợp tác xã quảng bá, xúc tiến thương mại với các thị trường như Mỹ, Úc, Trung Quốc, các siêu thị lớn như BigC, Vinmart… tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51609757
Số người đang truy cập: 33