Tin văn hoá - xã hội

Sơn La triển khai chương trình truyền thông Chính phủ điện tử “IT TODAY”
Wed, 15/02/2017 17:00 | GMT +7
Ngày 15/2/2017, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với VNPT Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có buổi làm việc về triển khai chương trình truyền thông Chính phủ điện tử “IT TODAY” trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông làm việc về triển khai chương trình truyền thông Chính phủ điện tử "IT TODAY" trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tại buổi làm việc các bên đã thảo luận về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai chương trình truyền thông Chính phủ điện tử "IT TODAY" trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo kế hoạch,UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai chương trình truyền thông Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Sơn La, các ngành, huyện, thành phố, cơ quan liên quan cung cấp nội dung thông tin cho Đài phát thanh Truyền hình tỉnh. Viễn thông Sơn La phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong việc tư vấn các giải pháp công nghệ, phương án triển khai ứng dụng CNTT. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp nhận, phát sóng chương trình truyền thông Chính phủ điện tử của Cổng thông tin điện tử Chính phủ; sản xuất nội dung và phát sóng tuyên truyền về triển khai Chương trình Truyền thông Chính phủ điện tử "IT TODAY" của tỉnh. Theo kế hoạch chương trình sẽ được phát sóng vào 19h45 ngày chủ nhật hàng tuần.

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kết quả thực hiện công tác phối hợp triển khai chương trình truyền thông Chính phủ điện tử "IT TODAY" báo cáo UBND tỉnh.

Chương trình truyền thông Chính phủ điện tử "IT TODAY" trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La ngoài việc phát các chương trình của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ phản ánh các nội dung về kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là những bài học kinh nghiệm, những giải pháp hữu ích, những mô hình, điển hình triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh, phục vụ người dân doanh nghiệp. Qua đó phản ánh kết quả triển khai Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại tỉnh Sơn La; đồng thời cung cấp thông tin rộng rãi, công khai và minh bạch tới người dân, góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT vào các hoạt động phục vụ cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40536672
Số người đang truy cập: 61