Tin chính trị

Sơn La tập huấn về lập đề nghị xây dựng băn bản quy phạm pháp luật
Wed, 12/04/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, cùng đại biểu các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và đại biểu các huyện, thành phố.

Sơn La tập huấn về lập đề nghị xây dựng băn bản quy phạm pháp luật

Trong quá trình hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, việc ban hành văn bản đặc biệt là văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) luôn đóng vai trò quan trọng, là công cụ để quản lý nhà nước. Luật ban hành văn bản QPPL đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22/6/2015 có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết môt số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL. Một trong những điểm mới nổi bật của Luật là đổi mới quy trìn ban hành văn bản QPPL tại địa phương đặc biệt là quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL và việc đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, sau gần 8 tháng triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ đối với vấn đề lập đê nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh và việc đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều lúng túng, một số sở, ngành chưa xác định được trường hợp nào phải lập đề nghị xây dựng Nghị quyết và đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết, trường hợp nào chỉ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết mà không cần đánh giá tác động của chính sách; chưa phân biệt được quy trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết với quy trình soạn thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, chưa xác định được chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh. Do đó, chưa thực hiện theo đúng trình tự, nội dung của việc lập đề nghị xây dựng Nghị quyết và đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên, chuyên gia pháp luật của Bộ Tư pháp trình bày cụ thể từng trược hợp, nội dung, quy trình lập đề nghị xây dựng, văn bản QPPL của địa phương và kỹ năng xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh giúp các đại biểu nắm vững các quy định của pháp luật vận dụng có hiệu quả vào việc tham mưu xây dựng ban hành văn bản QPPL tại địa phương. Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong 1 ngày, tại hội trường Nhà khách UBND tỉnh.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của HĐND, UBND các cấp trong việc ban hành văn bản QPPL để quản lý Nhà nước và địa phương. Công tác này được thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện cho việc soạn thảo và ban hành văn bản QPPL của tỉnh cũng ngày càng hoàn thiện theo đúng trình tự, thủ tục soạn thảo ban hành văn bản QPPL, từng bước đảm bảo hệ thống văn bản QPPL của tỉnh được đồng bộ, thống nhất, khả thi và phát huy hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tham gia lớp tập huấn cần tham dự đầy đủ, tập trung tiếp thu kiến thức, trao đổi thẳng thắn những hạn chế, bất cập trong thực hiện lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để cùng báo cáo viên làm sáng tỏ, vận dụng điều kiện được tốt hơn nữa trong công tác tại các cơ quan đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, qua hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu kĩ các quy định của pháp luật về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40511687
Số người đang truy cập: 119