Công tác phòng chống tội phạm năm 2016

Sơn La tăng cường tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm
Sat, 24/12/2016 14:00 | GMT +7
Thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS luôn được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Sơn La quan tâm, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và đạt nhiều kết quả tích cực.

Sơn La là tỉnh miền núi, với nhiều dân tộc anh em chung sống trong khi trình độ dân trí chưa cao, thêm vào đó địa hình miền núi rộng, chia cắt, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn nên việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS còn gặp rất nhiều khó khăn. Với sự gia tăng không ngừng của HIV/AIDS, những năm qua tỉnh Sơn La đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đến các tuyến cơ sở, cấp xã, cấp huyện, đặc biệt là các xã nghèo, các xã, bản đang còn là điểm nóng về ma túy trên địa bàn. Triển khai với nhiều chương trình hành động nhằm phòng, chống HIV/AIDS như: Chương trình thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi; chương trình can thiệp giảm tác hại; chăm sóc hỗ trợ người nhiễm; giám sát HIV, theo dõi, đánh giá chương trình; tiếp cận điều trị HIV/AIDS; dự phòng lây truyền từ mẹ sang con; an toàn truyền máu.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã chủ động gắn công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bổ sung ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác cho công tác này; chỉ đạo chuyển đổi, lồng ghép các cơ sở cai nghiện thành các cơ sở đa chức năng bảo đảm thực hiện công tác cai nghiện, trợ giúp xã hội có hiệu quả; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xã hội tham gia vào công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và cai nghiện ma túy.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, nhân dân, đồng bào các dân tộc trong tỉnh về công tác phòng, chống các loại tội phạm trong tình hình mới. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đến cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2016, đã phát hành 400 cuốn "sổ tay phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn" để tổ chức tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy ở địa bàn cơ sở; Biên soạn và phát hành cuốn "tài liệu phục vụ tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở", trong đó có 03 chuyên đề tuyên truyền về nội dung liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. Tiếp tục xây dựng, duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của "Nhóm liên gia tự quản"; chủ động huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý ở địa bàn cơ sở.

Qua các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục cùng người dân đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm bằng những hoạt động và việc làm cụ thể, thiết thực, lựa chọn giải pháp tăng cường vai trò phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại cộng đồng dân cư nhằm hướng tới không còn người nhiễm mới.Tuyên truyền cho người dân hiểu đầy đủ về HIV/AIDS, ma túy mại dâm để không còn phân biệt, kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV/AIDS.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44288465
Số người đang truy cập: 220