Tin văn hoá - xã hội

Sơn La phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành sắp xếp sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố
Fri, 11/01/2019 10:00 | GMT +7
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy định theo hướng tinh gọn để giảm biên chế,tiết kiệm chi phí hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách và đảm bảo quy mô số hộ của bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn.

Theo lộ trình từ nay đến năm 2020 tỉnh Sơn La dự kiến sẽ tổ chức săp xếp, sáp nhập 1920 bản, tiểu khu, tổ dân phố thành 852 bản, tiểu khu, tổ dân phố, giảm 1068 bản, tiểu khu, tổ dân phố. Cụ thể là đợt 1 sẽ tổ chức sắp xếp sáp nhập 167 bản, tiểu khu, tổ dân phố; đợt 2 sắp xếp, sáp nhập 1034 bản, tiểu khu, tổ dân phố; đợt 3 là 719 bản, tiểu khu, tổ dân phố. Và giai đoạn 2021 đến 2025 sẽ tiếp tục sắp xếp, sáp nhập 1362 bản, tiểu khu, tổ dân phố.

Theo thống kế hiện nay toàn tỉnh Sơn La có 3.324 bản, tiểu khu, tổ dân phố, trong đó phần lớn các bản, tiểu khu, tổ dân phố có quy mô không đồng đều, chưa đảm bảo tiêu chí về quy mô số hộ theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó một số bản có quy mô nhỏ nhưng vẫn bố trí đầy đủ số lượng người hoạt động không chuyên trách. Việc sắp xếp, sáp nhập nãy sẽ từng bước thực hiện các quy định của cấp có thẩm quyền về quy mô số hộ của bản, tiêu khu, tổ dân phố và tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51610639
Số người đang truy cập: 116