Tin văn hoá - xã hội

Sơn La hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 2017
Wed, 19/04/2017 16:00 | GMT +7
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017, UBND tỉnh Sơn La giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề là: "Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em". Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4, 01/5.

Trong thời gian hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tổ chức các hoạt động cấp nước sạch và vệ sinh môi trường như: tổ chức trồng cây xanh, tổng vệ sinh ở tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm xá, bến xe, nơi công cộng; vận động nhân dân tham gia làm vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm…

Qua các hoạt động trong Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về nước sạch và vệ sinh môi trường; có hành động hữu hiệu để bảo vệ nguồn tài nguyên nước và vệ sinh môi trường; tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41466693
Số người đang truy cập: 52