An toàn gian thông

Sơn La đẩy mạnh công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ
Fri, 17/03/2017 08:00 | GMT +7
Cùng với các địa phương ra quân lập lại trật tự hè phố, tỉnh Sơn La cũng lên kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và sự phối hợp giữa các địa phương, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và lập lại kỷ cương trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông, hè thoáng, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần tích cực xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là tuyên truyền các quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ, di dời công trình, kiến trúc ra khỏi phạm vi hành lang đường bộ, bên cạnh đó sẽ thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo, Pa nô, áp phích, mái che, lều quán, quầy bán hàng hóa trong hành lang an toàn đường bộ. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng quản lý và bảo vệ tốt phần hành lang an toàn đường bộ đã thực hiện giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới được giao cho chính quyền địa phương quản lý, tránh tình trạng tái vi phạm, tái lấn chiếm.

Theo tiến độ, trong tháng 3 và tháng 4/2017 sẽ thực hiện công tác tuyên truyền, ký cam kết và quy định thời gian cho các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ, di dời công trình vi phạm hành lang an toàn, từ 1/5/2017 đến ngày 31/7/2017 các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ, di dời công trình; từ 1/8/2017 đến ngày 31/10/2017 tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các trường hợp không thực hiện việc tháo dỡ, di dời công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thành phố không cấp phép xây dựng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định của pháp luật. Lực lượng công an viên tại các tổ bản có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ ngay từ giai đoạn đầu.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41446731
Số người đang truy cập: 68