Cải cách hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La đưa vào hoạt động thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Wed, 19/04/2017 15:00 | GMT +7
Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La vừa ban hành Thông báo số 272/TB-STTTT về việc đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

Bắt đầu từ ngày 15/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đưa vào hoạt động thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 06 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bưu chính bao gồm: Cấp Giấy phép bưu chính; sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính; cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn; cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính; cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Cổng giao dịch trực tuyến dịch vụ công mức độ 3 của Sở TT&TT tại địa chỉ http://sotttt.sonla.gov.vn

Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Theo đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Dịch vụ này đưa vào thực hiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch hành chính, đồng thời giảm áp lực giấy tờ trong công việc lên chính cơ quan quản lý nhà nước, hướng đến một nền hành chính điện tử.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41450779
Số người đang truy cập: 50