Tin văn hoá - xã hội

Sơ kết công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công
Sun, 14/05/2017 16:00 | GMT +7
Ngày 8/5/2017, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công của các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, công ty trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013-2016. Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các công ty và lãnh đạo các huyện, thành phố của tỉnh.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Giai đoạn 2013-2016, trên địa bàn tỉnh có 106 xã đặc biệt khó khăn. Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, đến nay, công tác giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, từng bước ổn định và nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Xác định được tầm quan trọng của việc giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, hàng năm các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch giúp các xã đặc biệt khó khăn được phụ trách. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh; vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, bảo vệ rừng, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn an ninh trật tự; ủng hộ nhân dân xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi, trồng trọt; khuyến nông hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các công trình nhà lớp học, bếp ăn bán trú, nhà đại đoàn kết, làm đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi... Đồng thời, tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệmvà đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn trong công tác giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cầm ngọc Minh đã ghi nhận những hành động, việc làm thiết thực của các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn. Đồng thời, nhấn mạnh hoạt động giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn cần phải được thực hiện hiệu quả, tránh kiểu làm hình thức; các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các công ty được phân công phụ trách giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh có liên quan đến các xã đặc biệt khó khăn; nắm vững tình hình an ninh, chính trị, kinh tế - xã hội, tư tưởng nhân dân của các xã được phân công phụ trách. Đẩy mạnh việc giúp đỡ, hỗ trợ xã về vật chất, kỹ thuật phù hợp với khả năng và lĩnh vực chuyên môn của đơn vị. Đề xuất các giải pháp và phương hướng giúp xã khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho nhân dân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công của tỉnh giai đoạn 2013-2016.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41450791
Số người đang truy cập: 48