Tin tức trong tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
Thu, 22/11/2018 09:00 | GMT +7
Bám sát các chương trình công tác năm của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Để triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, Sở đã xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính. Lãnh đạo Sở luôn xác định trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này; đồng thời quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan tiếp tục thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Qua đó, cán bộ công chức hiểu rõ về các nội dung và giải pháp trọng tâm của tỉnh về công tác cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử, công tác rà soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức... Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý như: Kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước; kế hoạch thực hiện đề án tăng cường công tác dân vận năm 2018 gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm 174 thủ tục.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành, Sở Kế hoạch và đầu tư đã hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục thuộc lĩnh vực: đầu tư công, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định chủ trương đầu tư, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh… qua hình thức cung cấp mẫu, biểu văn bản hướng dẫn hoặc qua hòm thư điện tử theo đúng quy định. Tại sở Kế hoạch và Đầu tư các thủ tục hành chính được công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan. Đồng thời, cũng đăng tải toàn bộ các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở. Công khai đầy đủ về trình tự, thời gian xử lý, lệ phí, thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính… đã tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân tìm hiểu, thực hiện thủ tục nhanh chóng. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông được thực hiện đúng quy định, nề nếp, hồ sơ giải quyết đúng và trước thời hạn được nâng lên. Nhờ đó, đã cùng với tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và đầu tư đã tiếp nhận và xử lý 15.355 văn bản. Đã hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư xây dựng qua hình thức cung cấp biểu mẫu, biểu hướng dẫn hoặc qua email giúp giảm thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục. Lãnh đạo sở cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra việc tiếp nhận và trả hồ sơ, xử lý kết quả các phòng chuyên môn đảm bảo công việc được giao triển khai thuận lợi, đúng thời gian. Đồng thời, đã thường xuyên cập nhật các thông tin về hoạt động của cơ quan, lịch công tác của Ban Giám đốc, các hoạt động chuyên môn trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 50052338
Số người đang truy cập: 12