Tin văn hoá - xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La thực hiện kế hoạch định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
Wed, 15/02/2017 16:00 | GMT +7
Ngày 25/01/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã ban hành Công văn số 137/SGDĐT-KHTC về việc thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 – 2020.

Kế hoạch có 4 nội dung chính tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, nghiêm túc, đầy đủ trong các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, trường học trong toàn tỉnh nội dung Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 01/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển.

Tạo môi trường đầu tư minh bạch, công khai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thời gian thành lập cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục, đào tạo để thu hút để các doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục và đào tạo công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La. Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đầu tư thành lập các trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, dạy nghề ngoài công lập ở các trung tâm đô thị, khu vực thị trấn, khu kinh tế phát triển trên địa bàn tỉnh, tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ giáo dục trên tinh thần không vì mục đích lợi nhuận. Tổ chức liên danh, liên kết đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Rà soát kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, kế hoạch sử dụng đất đai trường học năm 2017 và đến năm 2020 trên địa bàn huyện, thành phố; các chế độ chính sách giáo dục và đào tạo hiện hành, kiến nghị những chính sách không còn phù hợp, bổ sung chính sách mới (nếu có) báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bãi bỏ, chính sửa, bổ sung cho phù hợp.

Giao phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố rà soát quy mô phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục tại 03 điểm (Công ty Thực phẩm, Khu Sang Luông, Lô số 5 kè suối Nậm La) đảm bảo quy mô học sinh, diện tích trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40530883
Số người đang truy cập: 47