Cải cách hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La thực hiện dịch vụ công mức độ 2 và mức độ 3
Fri, 13/04/2018 09:00 | GMT +7
Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 119/TB-SGDĐT ngày 03/10/2017 về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Hình minh họa

Để các tổ chức, cá nhân biết và sử dụng hiệu quả, thuận tiện các thủ tục hành chính liên quan đến ngành giáo dục, kể từ ngày 01/10/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 02 thủ tục gồm: Thủ tục chuyển trường của học sinh trung học phổ thông; thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Để thực hiện các thao tác dịch vụ công trực tuyến trên, công dân truy cập vào địa chỉ Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: http://sogddtsonla.edu.vn/, hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://hcc.sonla.gov.vn của Trung tâm Hành chính công của tỉnh để thực hiện các thủ tục. Ngoài ra tổ chức, cá nhân có thể vào Trang Website của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc trang Công báo của tỉnh tại địa chỉ http://congbao.sonla.gov.vn để tải Quyết định 2454/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 với toàn bộ các thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu về Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm: Thông báo số 119/TT-SGDĐT.pdf

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44538206
Số người đang truy cập: 84