Thông tin đối ngoại

Quyết định thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Fri, 14/04/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.

Trung tâm hành chính công được giao thực hiện các nhiệm vụ:

Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ, quy trình giải quyết hồ sơ, mức thu phí, lệ phí...) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan. Hướng dẫn, tư vấn và tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức đến giao dịch thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công. Tiếp nhận hồ sơ; luân chuyển hồ sơ đến các bộ phận chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm xử lý theo quy định của Pháp luật để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ để đôn đốc giải quyết và trả lời, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân về thủ tục hành hành chính, cơ quan liên quan khi được yêu cầu. Nhận kết quả giải quyết từ các sở, ban, ngành gửi đến Trung tâm hành chính công; trả kết quả cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí theo quy định. Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính, phong cách, thái độ phục vụ của công chức, viên chức thuộc Trung tâm hành chính công và các sở, ban, ngành. Phục vụ các dịch vụ hỗ trợ quá trình giao dịch thủ tục hành chính của công dân, tổ chức. Từng bước liên kết tối đa các giao dịch hành chính từ các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn. Theo dõi, đôn đốc công chức các cơ quan, đơn vị được bố trí đến làm việc tại Trung tâm. Phối hợp trong công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức được bố trí về làm nhiệm vụ tại Trung tâm. Quản lý nhân sự, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị công nghệ thông tin, khu vực dịch vụ phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Trung tâm hành chính công được quyền: Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định thông qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp làm rõ nguyên nhân các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính chậm so với quy định trước khi có văn bản báo cáo Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ hoặc Chủ tịch UBND tỉnh (nếu cần thiết). Đánh giá, nhận xét tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong và hiệu quả làm việc của công chức, viên chức tại Trung tâm; đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ quản khen thưởng hoặc kỷ luật theo quy định.

Giám đốc Trung tâm hành chính công chủ động báo cáo với Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, đề xuất việc điều động, biệt phái công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm. Xem xét, bổ sung, thay thế, xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, vi phạm Quy chế làm việc hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo quyết định bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Là công chức của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (kể cả các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh...) được biệt phái đến làm việc tại Trung tâm để tiếp nhận và xử lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính;

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39874071
Số người đang truy cập: 39