Văn bản chỉ đạo

Quyết định số 582/QĐ-TTg Phê duyệt dạnh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020
Fri, 19/05/2017 09:00 | GMT +7
Quyết định số 582/QĐ-TTg Phê duyệt dạnh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

File đính kèm : Phụ lục 1

Phụ lục 2


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41400716
Số người đang truy cập: 62