Văn bản chỉ đạo

Quyết định số 2866/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên ( giai đoạn 2016 -2025)
Thu, 16/03/2017 14:00 | GMT +7
Quyết định số 2866/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên ( giai đoạn 2016 -2025).

File đính kèm : Quyết định số 2866/QĐ-UBND


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39864886
Số người đang truy cập: 15