Tin văn hoá - xã hội

Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Tue, 09/10/2018 07:00 | GMT +7
Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Theo đó, Thông tư này quy định quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội và xã, phường, thị trấn.

Đối tượng áp dụng của Thông tư: Người làm công tác bảo vệ trẻ em; cộng tác viên bảo vệ trẻ em, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội; Uỷ ban nhân dân các cấp; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; cơ sở trợ giúp xã hội; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Các nguyên tắc trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS là: Bảo đảm sự tham gia của trẻ em; Bảo đảm không kỳ thị, không phân biệt đối xử; Bảo đảm bảo mật thông tin, việc tiết lộ thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em phải tuân thủ quy định của pháp luật và bảo đảm vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Các bước thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS gồm: Tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin; xác định nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; lập kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Ghi chép và lưu trữ hồ sơ.

Bộ trưởng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức có liên quan, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo quy định tại Thông tư này. Báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình và kết quả trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại địa phương và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp cung cấp các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng; hướng dẫn các Trung tâm y tế, các bệnh viện, các trạm y tế tiếp nhận khám bệnh, điều trị cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và chia sẻ thông tin liên quan đến trẻ em với người chịu trách nhiệm quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cung cấp các dịch vụ liên quan đến giáo dục cho trẻ em; hướng dẫn các trường học tiếp nhận trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đến trường, thực hiện chính sách, quy định về giáo dục đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; hạn chế tình trạng kỳ thị đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Thong tu so 09/2018/TT-BLĐTBXH.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49693893
Số người đang truy cập: 55