Công tác phòng chống tội phạm năm 2016

Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Mon, 26/12/2016 08:00 | GMT +7
Ngày 18/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1640/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định về quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy được thành lập theo quy định của luật, phòng, chống ma túy và Luật xử lý vi phạm hành chính đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 là giảm số lượng, quy mô cở sở cai nghiện bắt buộc, tăng số lượng quy mô cơ sở cai nghiện tự nguyện, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo người nghiện ma túy có quyết định của tòa án áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đều có cơ sở cai nghiện , các cơ sở cai nghiện tự nguyện phải gắn kết với cộng đồng. đa dạng các loại hình cơ sở cai nghiện để người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ cai nghiện theo nhu cầu. Khuyến khích phát triển mạng lưới cơ sở cai nghiện tự nguyện theo hướng xã hội hóa nhằm huy động các tập thể, cá nhân đóng góp cho công tác cai nghiện ma túy…

Mục tiêu đến năm 2020 giảm số lượng cơ sở cai nghiện có chức năng cai nghiện bắt buộc trong quy hoạch xuống còn 71 cơ sở; giảm quy mô, khả năng cung cấp dịch vụ cai nghiện bắt buộc còn 20.000 người. Chuyển đổi 52 cơ sở cai nghiện bắt buộc chuyển thành cơ sở cai nghiện tự nguyện hoặc cơ sở khác; phấn đấu tối thiểu có 30 cơ sở cai nghiện tự nguyện dân lập; 90% cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện theo quy định của pháp luật; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ sở cai nghiện được đào tạo, chứng chỉ chứng nhận về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật…

File đính kèm : Quyết định số 1640/QĐ-TTg

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40547160
Số người đang truy cập: 121