An toàn gian thông

Quy định xử lý cán bộ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La
Fri, 09/12/2016 15:00 | GMT +7
Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thôngđường bộ.

Quyết định quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức theo quy định tại Điều 4, Luật Cán bộ, công chức năm 2008; viên chức theo quy định tại Điều 2, Luật Viên chức năm 2010; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; người làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (gọi tắt là Doanh nghiệp Nhà nước); cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang công tác trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hành vi vi phạm bị xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộnhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyên tắc xử lý vi phạm: Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng quy định; Số lần vi phạm được tính để xử lý trong từng năm công tác, không tính cộng dồn giữa các năm; Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan Công an, cơ quan quản lý đường bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong quá trình xử lý kỷ luật.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40635853
Số người đang truy cập: 49