Tin văn hoá - xã hội

Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
Wed, 15/02/2017 16:00 | GMT +7
Ngày 19/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT, quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường.

Thông tư quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường cho các loại bản tin và thời hạn dự báo khí tượng thủy văn.

Thông tư này áp dụng đối với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; tổ chức, cá nhân có hoạt động dự báo, cảnh báo được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Thông tư quy định các yếu tố và hiện tượng khí tượng gồm: Mây; mưa; nhiệt độ; gió; độ ẩm tương đối; tầm nhìn xa; tình trạng biển; các yếu tố, hiện tượng khí tượng liên quan khác.

Các yếu tố và hiện tượng thủy văn: Mực nước sông; mực nước hồ chứa; lưu lượng nước; độ mặn; các hiện tượng thủy văn liên quan khác.

Các yếu tố và hiện tượng hải văn: Sóng biển; Thủy triều; Nước dâng; Các yếu tố và hiện tượng hải văn liên quan khác.

Địa chỉ cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn: Các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia có trách nhiệm cung cấp bản tin cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo địa chỉ quy định tại Phụ lục của Thông tư này. Các tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia tự quyết định danh sách các địa chỉ được cung cấp bản tin cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Phương thức cung cấp tin: Hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở trung ương và địa phương. Hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc, hệ thống thông tin công cộng bao gồm: Điện thoại, fax, hệ thống phát thanh truyền hình, mạng internet, email, web, dịch vụ bưu chính viễn thông.

Thông tư quy định cụ thể quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn vừa, thời hạn dài; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa; quy trình kỹ thuật dự báo khí hậu và nguồn nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40530856
Số người đang truy cập: 45