Văn bản chỉ đạo

Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
Mon, 09/07/2018 16:00 | GMT +7
Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (bao gồm giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác); đối tượng, phạm vi, phương thức; mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn từ năm 2018 – 2020 quy định như sau, giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trong thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 bằng mức giá tối đa đã thực hiện năm 2017. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và thông báo giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Giai đoạn từ năm 2021 trở đi căn cứ vào phương pháp định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, chủ quản lý công trình thủy lợi hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. Căn cứ tình hình thực tế biến động của các yếu tố hình thành giá và khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương quy định và thông báo mức giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Theo đó, 6 đối tượng được hỗ trợ 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất cây lương thực. Hộ gia đình, cá nhân nghèo được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để làm muối. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức để trồng rau, màu, mạ; cây công nghiệp dài ngày, công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông; cây ăn quả; hoa, cây, dược liệu; nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi. Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên đã nhận đất trong hạn mức được giao khoán ổn định của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp. Tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị, trừ vùng nội thị. Riêng tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt tại địa bàn, mức hỗ trợ căn cứ vào khối lượng công việc, nhiệm vụ thực tế và khả năng chi trả của địa phương. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm: /Nghi dinh so 96/ND-CP.pdf

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44297870
Số người đang truy cập: 81