Tin chính trị

Phiên họp thứ 65 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV
Thu, 03/01/2019 15:00 | GMT +7
Ngày 03/01/2019, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 65 Thường trực HĐND tỉnh khoá XIV. Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội Chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phiên họp thứ 65 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV

Phiên họp đã xem xét, quyết định nội dung về việc nộp trả ngân sách Trung ương năm 2018 kinh phí xây dựng Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên do không có khả năng giải ngân, thanh toán. Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đối với việc nộp trả ngân sách Trung ương năm 2018 kinh phí xây dựng Trung tâm huấn luyện dự bị động viên không có khả năng giải ngân, thanh toán là phù hợp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét có ý kiến nhất trí với phương án đề xuất của UBND tỉnh thu hồi về ngân sách tỉnh năm 2018 và hoàn trả ngân sách Trung ương nguồn kinh phí thực hiện dự án.

Các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào các tờ trình hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để khắc phục thiệt hại mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt huyện Phù Yên; tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất ở đô thị đường Điện Biên, khu vực kè suối Nậm La, thành phố Sơn La; tờ trình về việc cho phép lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; tờ trình về việc chủ trương sử dụng nguồn tiền sử dụng đất ngân sách huyện giai đoạn 2018- 2020 để đầu tư xây dựng trụ sở huyện ủy Phù Yên; tờ trình về việc phê chuẩn chủ trương vay vốn, đối ứng vốn điều chỉnh dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Sơn La....

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham gia tại Phiên họp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung văn bản đảm bảo theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các nội dung đã được thống nhất tại phiên B HĐND tỉnh, các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung cho kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51610914
Số người đang truy cập: 114