Tin chính trị

Phiên họp thứ 51 HĐND tỉnh khóa XIV
Fri, 03/08/2018 14:00 | GMT +7
Ngày 02/8/2018, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 51 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự phiên họp có đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phiên họp thứ 51 HĐND tỉnh khóa XIV

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hưởng đến năm 2030; Báo cáo về việc rà soát, tổng hợp đề xuất kế hoạch, lộ trình giải quyết đối với các "quy hoạch treo" trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả rà soát danh sách người có công với cách mạng phát sinh thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán nguồn vốn đầu tư công thực hiện dự án cấp điện nông thôn và vốn chương trình mục tiêu thực hiện các dự án đường giao thông đến trung tâm xã; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành cơ chế phân bổ 10% tiền sử dụng đất điều tiết từ ngân sách cấp huyện về ngân sách tỉnh; Sở Xây dựng báo cáo về hình thức quản lý dự án sau đầu tư các bãi chôn lấp và xử lý chất thải và đề xuất quy định thống nhất trong toàn tỉnh.

Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham gia tại Phiên họp hoàn thiện nội dung các báo cáo, tờ trình; nhất trí xem xét, cho ý kiến đối với đề án bổ sung đợt 2 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh...

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51870957
Số người đang truy cập: 41