Tin văn hoá - xã hội

Nước sạch vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới
Fri, 21/04/2017 07:00 | GMT +7
Nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là vùng nông thôn, đồng thời góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới, các dự án của các tổ chức phi chính phủ và sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, nhiều công trình cấp nước sinh hoạt đã được xây dựng tại các xã, bản, cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh cho hàng nghìn người dân. Đến nay, tỷ lệ số hộ dân toàn tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 84%. Trong đó, tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước sạch đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của QCVN02:2011/BYT là 34%. Đến hết năm 2016, có 38 xã hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường cũng được nỗ lực thực hiện với việc đồng thời kêu gọi các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng hệ thống các công trình vệ sinh gia đình, công cộng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, sản xuất chế biến.

Các dự án cấp nước sạch nông thôn đưa vào sử dụng đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần giảm dần khoảng cách giữa nông thôn với đô thị, đồng thời làm thay đổi nhận thức của người dân nông thôn về ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường. Nhiều công trình đạt hiệu quả đầu tư cao, với gần 100% số người đã sử dụng nước sạch, điển hình là các trạm cấp nước liên bản xã Chiềng Cọ, nước sinh hoạt bản Mạt, xã Chiềng Mung (Mai Sơn); xã Chiềng Dong, Mai Sơn, Nhà máy nước xã Chiềng Khương huyện Sông Mã, góp phần đẩy nhanh mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch không chỉ đáp ứng cung cấp nước cho các hộ dân gia đình cung cấp nước sinh hoạt vùng nông thôn mà còn đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch cho trường học, trạm y tế, các cơ quan công sở nâng cao điều kiện sinh hoạt góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Với mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu 95% số dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh, trong đó, 65% đạt tiêu chuẩn quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã và đang vận động, thu hút mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng các hạng mục liên quan, đặc biệt là các công trình cấp nước sinh hoạt. Các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân tham gia trong giải quyết cấp nước sạch và VSMT nông thôn, tạo bước chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng dân cư. Tăng cường độ bao phủ cấp nước cho các xã thông qua hệ thống cấp nước, dựa trên sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

Cùng với các chương trình, dự án khác đã và đang được triển khai, nhiều địa phương trong tỉnh đang từng bước nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn, hoàn thiện tiêu chí môi trường, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41466745
Số người đang truy cập: 80