Thông tin đối ngoại

Nghị quyết số 27/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện...
Wed, 30/11/2016 16:00 | GMT +7
Nghị quyết số 27/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

File đính kèm : Nghị quyết số 27/NQ-CP


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40558600
Số người đang truy cập: 43