Thông tin đối ngoại

Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La với việc đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2015
Fri, 26/06/2015 10:00 | GMT +7
Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động thuộc lĩnh vực hoạt động của ngành về công tác thông tin đối ngoại trong 6 tháng đầu năm 2015,chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả khả quan.

Việc đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh

Xác định tỉnh Sơn La là một địa bàn quan trọng cửa ngõ vùng Tây Bắc, có đường biên giới dài 250km giáp ranh với các tỉnh Bắc Lào và có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có tiềm năng phát triển về du lịch, do vậy công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.NgànhVHTT&DL tỉnh Sơn La đã thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại qua những lĩnh vực thuộc ngành quản lý như, công tác tuyên truyền lưu động về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam về tăng cường hợp tác phát triển toàn diện với nước CHDCND Lào tại các bản, xã vùng biên. Các đội chiều bóng lưu động đã thực hiện 90 buổi tuyên truyền miệng kết hợp với chiếu bóng lưu động. ngànhVHTT&DL tỉnh Sơn Lađã chỉ đạo Thư viện các huyện, thành phố kết hợp chuẩn bị sách, báo về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam về tăng cường hợp tác phát triển toàn diện với nước CHDCND Lào phục vụ bạn đọc theo hệ thống thư viện công cộng nhà nước và cung cấp cho các điểm Bưu điện – Văn hóa xã, các tủ sách trong toàn tỉnh.

Trong hoạt động du lịch, nhằm giới thiệu hình ảnh "điểm đến" của du lịch Sơn La với du khách trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh du lịch, các cơ sở truyền thống có cơ hội tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm dịch vụ du lịch, tìm kiếm đối tác và chào bán sản phẩm thông qua các sự kiện du lịch, những hoạt động cụ thể như: biên soạn cuốn sách "Sơn La-Di tích và danh thắng" giới thiệu về các di tích và danh thắng tỉnh Sơn La bằng hai thứ tiếng Việt – Anh, xây dựng phim tài liệu giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, lịch sử văn hóa của tỉnh…Cuốn sách "Sơn La-Di tích và danh thắng"thực sự là tài liệu bổ ích nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến bạn đọc giá trị văn hóa, giá trị lịch sử, giá trị tín ngưỡng, nghệ thuật kiến trúc đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La. Giúp người dân có thể tự hào quê hương Sơn La là vùng đất có tiềm năng di sản văn hóa rất lớn.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại trọng thời gian tới ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các đội tuyên truyền lưu động và đội chiếu bóng lưu động tăng cường thông tin tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam – Lào; Sơn La với các tỉnh Bắc Lào bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. In và phát hành sách"Sơn La-Di tích và danh thắng", sản xuất phim tài liệu giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa của tỉnh...

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40514261
Số người đang truy cập: 150