Tin văn hoá - xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La đồng hành cùng người dân thoát nghèo
Wed, 01/03/2017 16:00 | GMT +7
Trong năm 2016 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La (NHCSXH) đã đạt được nhiều kết quả trong hoạt động tín dụng chính sách. Tổng số nguồn vốn được giao năm 2016 là hơn 3,1 tỷ tăng 21% so với năm 2015, doanh số cho vay đạt gần 1,2 tỷ đồng .

Với trên 47 nghìn lượt khách được vay vốn trong đó trên 20 nghìn lượt hộ nghèo vay vốn, doanh số thu nợ đạt gần 700 triệu đồng. Tổng số dư nợ đến hết năm 2016 là 3.106.965 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, khẳng định nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Trong năm 2016 hiệu quả đầu tư các chương trình tín dụng chính sách đã cho vay tạo việc làm cho trên 2 nghìn lao động; trên 20 nghìn lượt hộ nghèo vay vốn; 164 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; cho vay đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được 08 lao động; cho vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được 15.678 công trình.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cho người dân vay vốn thoát nghèo trong năm 2017 NHCSXH cần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, năng lực hoạt động của NHCSXH trên địa bàn; nâng cao chất lượng giao dịch tại các điểm giao dịch xã, triển khai hiệu quả, an toàn các hoạt động, dịch vụ của NHCSXH tại các điểm giao dịch xã, đáp ứng yêu cầu và phục vụ tốt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu cho HĐND, UBND các cấp tăng cường bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác hàng năm ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục triển khai việc tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhằm nhân rộng triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành, Ban đại diện HĐQT các cấp và công tác kiểm soát nội bộ, chú trọng công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ trong ngành và cán bộ hội cấp cơ sở, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40700222
Số người đang truy cập: 86