Công tác phòng chống tội phạm năm 2016

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 – 2020
Wed, 28/12/2016 14:00 | GMT +7
Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc Việt Nam có vị trí chiến lược và đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, có 250 km đường biên giới trải dài qua 69 bản thuộc 17 xã của 06 huyện, giáp hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng nước CHDCND Lào. Tuyến biên giới chủ yếu là rừng núi hiểm trở. Tuyến biên giới Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Băng trong những năm qua luôn là tuyến trọng điểm, phức tạp về hoạt động trung chuyển ma tuý từ khu vực Tam giác vàng, qua địa bàn Lào, vào Việt Nam và đi nước thứ ba.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới của công an tỉnh Sơn La trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng kể như: đấu tranh triệt phá được một số đường dây tội phạm ma túy, tạo áp lực hạn chế, ngăn chặn từng bước nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới vào địa bàn Sơn La; tranh thủ và phát huy hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các huyện, xã biên giới và các ngành, nhân dân Sơn La cùng như các tỉnh bắc Lào, trọng tâm là tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông Pha Băng trong công tác bảo vệ ANTT, phòng chống tội phạm ma túy; củng cố niềm tin của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của nhân dân đối với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị chức năng trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy; công tác phối hợp PCMT qua biên giới được củng cố, tăng cường hơn tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và nâng cấp quan hệ phối hợp giữa lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Sơn La với lực lượng phòng chống ma túy các tỉnh Bắc Lào, trọng tâm là tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông Pha Băng lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, góp phần thiết thực xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Bên cạnh những thành tích trên, công tác tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số những hạn chế như: mặc dù các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp công tác theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhưng công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; hiệu quả trong việc đánh trúng, đánh đúng các đường dây tội phạm ma túy lớn qua biên giới vào Sơn La và đi tiêu thụ tại các tỉnh miền xuôi chưa cao. Trên địa bàn xã Lóng Luông việc triển khai, thực hiện các đề án, phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy vẫn chưa được giải quyết triệt để; cấp uỷ, chính quyền xã, bản chưa phát huy được vai trò lãnh đạo, chưa huy động được người dân tham gia phòng, chống ma tuý; một số lãnh đạo chủ chốt có người thân liên quan đến ma túy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống ma túy của Công an các tỉnh Bắc Lào chưa được quan tâm đúng mức, cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia còn thiếu kinh nghiệm và chưa được duy trì thường xuyên. Mặt khác do pháp luật quy định về xử lý tội phạm ma tuý của mỗi nước có khác nhau; số cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ của cả 2 bên không biết tiếng của nhau; nguồn kinh phí, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh còn rất hạn chế do đó chưa phục vụ kịp thời các yêu cầu về công tác phối hợp trong đấu tranh chống tội phạm ma túy

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới công an tỉnh Sơn La đã nghiên cứu, đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ, phương án trong giai đoạn 2016-2020 cụ thể:

Tiếp tục duy trì các biện pháp công tác để theo dõi, thu thập thông tin từ các toán, tốp đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý có vũ trang xâm nhập trái phép qua biên giới; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin về các đối tượng đầu nậu trong nội địa và cách thức phân phối tiêu thụ nguồn ma tuý của chúng; đồng thời phối kết hợp với việc thực hiện Kế hoạch PCMT qua biên giới (SH09) năm 2016 đã được triển khai thành lập các tổ công tác nội, ngoại biên phối hợp với lực lượng PCMT của Lào để thu thập thông tin, tài liệu, đấu tranh với các đối tượng cầm đầu, chủ hàng lớn bên kia biên giới. Khi có tài liệu cụ thể, chính xác thì báo cáo và đề xuất lãnh đạo các cấp để xin chủ trương, tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu tranh phù hợp.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án đấu tranh với tội phạm ma tuý để giải quyết địa bàn trọng điểm về ma tuý tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, xác định nhiệm vụ trọng tâm gồm: Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị xã, bản; nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã, bản và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống ma tuý, đảm bảo ANTT ở cơ sở; Củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từng bước vững mạnh; Đấu tranh bóc gỡ, triệt xoá các đường dây, ổ nhóm, đối tưọng buôn bán, vận chuyển ma tuý trên địa bàn và từ biên giới vào địa bàn; bắt giữ các đối tượng truy nã, góp phần giữ vững an ninh chính trị; ổn định trật tự an toàn xã hội, kiềm chế hoạt động của tội phạm, đem lại lòng tin cho quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT.

Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy qua biên giới nhằm củng cố, tăng cường hơn tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và nâng cấp quan hệ phối hợp giữa lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Sơn La với lực lượng phòng chống ma túy các tỉnh Bắc Lào, trọng tâm là tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông Pha Băng lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, góp phần thiết thực xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Nâng cao nhận thức, năng lực thực tiễn đối với lực lượng chức năng của Bạn trong công tác quản lý địa bàn, phòng chống tội phạm, trọng điểm là tội phạm ma túy; nhận diện, xác định rõ hơn về tuyến, địa bàn, đường dây, nguồn, chủng loại ma túy; phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy tại tuyến, địa bàn này. Thu thập tài liệu về địa bàn, địa hình, địa vật, dân cư; đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ở ngoại biên, khu vực biên giới, phục vụ yêu cầu đấu tranh với tội phạm ma túy trước mắt cũng như công tác bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ lâu dài.

Những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể như sau: Công an tỉnh Sơn La tiếp tục tham mưu với Thường trực tỉnh uỷ, UBND tỉnh thành lập các đoàn đại biểu sang thăm, làm việc, học tập, trao đổi kinh nghiệm PCMT giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào; duy trì tổ chức giao ban công tác đảm bảo ANTT cấp tỉnh và cấp cơ sở.

Tập trung triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn và Công an tỉnh Luông Pha Băng đấu tranh với các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý ở khu vực giáp biên giới Sơn La - Hủa phăn, Luông Pha Băng và qua biên giới.

Tổ chức các hoạt động phối hợp có hiệu quả với Cục Cảnh sát phòng, chống ma tuý - Bộ An ninh Lào đấu tranh với tội phạm ma tuý ở khu vực biên giới Sơn La - Hủa Phăn theo Phương án phối hợp phòng, chống ma tuý qua biên giới do Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an Việt Nam ký với Tổng cục Cảnh sát - Bộ An ninh Lào tháng 11/2015 tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Chỉ đạo Công an 6 huyện biên giới của tỉnh Sơn La phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới;

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo tiếng Việt cho Công an các tỉnh Bắc Lào; đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La hỗ trợ kinh phí, phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý cho Bạn và cho lực lượng nghiệp vụ của Sơn La.

Các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trên: tiếp tục thu thập tài liệu xác định rõ vị trí, đánh giá đặc điểm, tình hình trên toàn tuyến biên giới gồm địa bàn 17 xã thuộc các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp; vẽ sơ đồ chi tiết địa bàn xã, bản; rà soát, đánh giá hoạt động của hệ thống chính trị, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở xã, bản, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn liền với mô hình "Nhóm liên gia tự quản"; lập các hòm thư tố giác tội phạm. Tập trung tại các địa bàn phức tạp trọng điểm về ma túy hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác đăng ký, quản lý cư trú để phát hiện các đối tượng có liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đối tượng có quyết định truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn; lập danh sách từng hộ ở các bản giáp ranh với biên giới, làm rõ nhân thân, mối quan hệ liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy. Lựa chọn xây dựng mạng lưới cộng tác viên bí mật để nắm bắt, xác định đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; chú ý xây dựng đặc tình ngoại biên.

Đánh giá tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý trên địa bàn, xác định các đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển ma tuý và các đường dây, đối tượng, tuyến hoạt động mua bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới vào nội địa và từ xã biên giới đi các địa bàn khác; tổ chức mật phục, chặn bắt đối tượng; xác lập chuyên án đấu tranh triệt xoá, ngăn không cho ma tuý thẩm lậu sâu vào nội địa. Phối hợp thực hiện công tác rà soát, phát hiện, thu gom cai nghiện ma tuý; công tác rà soát, phát hiện, triệt xoá cây thuốc phiện tái trồng.

Thành lập tổ công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng của Sơn La sang tập huấn, hướng dẫn cho lực lượng nghiệp vụ phòng, chống ma tuý của bạn về biện pháp triển khai, thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào những địa bàn trọng điểm ngoại biên và các đối tượng thường xuyên có mặt ở tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp, số có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy. Đồng thời đi sâu điều tra, nghiên cứu mối liên hệ giữa hoạt động về ma túy với dấu hiệu liên quan đến an ninh quốc gia.

Rà soát nắm chắc, kỹ toàn bộ số người Việt Nam có mặt tại các huyện Sốp Bâu, Mường Ét, Xiềng Khọ, tập trung vào số người Sơn La, ở các huyện biên giới sang làm ăn, buôn bán; số đối tượng người Lào và người Việt Nam thường xuyên qua lại biên giới.

Hướng dẫn lực lượng nghiệp vụ của bạn tổ chức các hoạt động đấu tranh triệt phá các đường dây, đối tượng hoạt động phạm tội về ma tuý ngay trên đất bạn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới. Tiếp tục tham mưu cho Thường trực tỉnh uỷ, UBND tỉnh thành lập các đoàn đại biểu sang thăm, làm việc, học tập, trao đổi kinh nghiệm PCMT giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào; duy trì tổ chức giao ban công tác đảm bảo ANTT; tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả chế độ trao đổi thông tin theo biên bản đã ký kết; củng cố và tăng cường trao đổi thông tin về hoạt động của tội phạm ma tuý qua Văn phòng BLO.

Tập trung triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn và Công an tỉnh Luông Pha Băng đấu tranh với các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý ở khu vực giáp biên giới Sơn La – Hủa Phăn, Luông Pha Băng và qua biên giới. Phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý – Bộ Công an tổ chức các hoạt động phối hợp có hiệu quả với Cục Cảnh sát phòng, chống ma tuý – Bộ An ninh Lào đấu tranh với tội phạm ma tuý ở khu vực biên giới Sơn La – Hủa Phăn theo Phương án phối hợp phòng, chống ma tuý qua biên giới do Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an Việt Nam ký với Tổng cục Cảnh sát – Bộ An ninh Lào tháng 11/2015 tại huyện Mộc Châu, Sơn La.

Chỉ đạo Công an 6 huyện biên giới phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới; tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với triển khai nhóm liên gia tự quản tại các xã, bản biên giới; tập trung vào những bản phức tạp về ma túy.

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công an các tỉnh Bắc Lào. Tiếp tục thực hiện Phương án 279 về đấu tranh với tội phạm ma túy để giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ và vùng phụ cận, giai đoạn 2016 – 2020.

Vũ Thúy – Sở TTTT


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40547023
Số người đang truy cập: 108