Cải cách hành chính

Mộc Châu 4 năm liên tiếp có chỉ số cải cách hành chính đứng đầu các huyện, thành phố
Wed, 04/07/2018 15:00 | GMT +7
Những năm gần đây, công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mộc Châu có nhiều chuyển biến tích cực, các thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và tổ chức

Việc thực hiện xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 được huyện Mộc Châu triển khai nghiêm túc, đảm bảo khách quan, khoa học, công khai, minh bạch và đạt chỉ số cao nhất 91,9 điểm, đứng đầu các huyện, thành phố; đây là năm thứ 4 liên tiếp huyện Mộc Châu có chỉ số cải cách hành chính đứng đầu các, huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.

Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Mộc Châu đã ban hành Kế hoạch với 68 nhiệm vụ trọng tâm và 10 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính của 15 xã, thị trấn. Cùng với đó, Trung tâm Hành chính công huyện Mộc Châu đã thực hiện giải quyết 311 thủ tục hành chính ở 13 lĩnh vực, tiếp nhận trên 1.500 hồ sơ, đã giải quyết trên 1.170 hồ sơ, trong đó trên 1.000 hồ sơ trả đúng thời hạn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác Cải cách hành chính, trong thời gian tới, huyện Mộc Châu sẽ triển khai xây dựng điểm bộ phận một của hiện đại tạiThị trấn Mộc Châu và Thị trấn Nông trường Mộc Châu và 2 xã là xã Chiềng Sơn và xã Chiềng Hắc; đưa vào khai thác 5 Trang thông tin điện tử của 5 xã, thị trấn; tiến hành đánh giá bộ chỉ số cải cách hành chính đối với cấp xã; rà soát và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại tuyến xã; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao công tác lãnh đạo điều hành về cải cách hành chính ở cơ sở./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47672423
Số người đang truy cập: 57