Thông tin đối ngoại

Lễ hội “xên bản, xên mường” bản Mường Và huyện Sốp Cộp
Wed, 29/03/2017 14:00 | GMT +7
Trong 4 ngày ( từ ngày 23 đến 26/3) tại bản Mường Và, xã Mường Và (Sốp Cộp) đã tổ chức lễ hội “Xên bản, Xên mường” năm 2017.

Người dân tham gia các trò chơi dân gian tại Lễ hội "xên bản, xên mường" bản Mường Và

Lễ hội gồm phần lễ và phần hội. Trong phần lễ, chủ lễ (ông mo) gọi mời các vị thần linh như thần sông, thần núi, thần thổ địa, thần cai quản ruộng nương, vùng miền, linh hồn người có công dựng bản mường, đất nước về dự, nhận các lễ vật do nhân dân các dân tộc trong bản, trong mường dâng lễ. Phần hội được diễn ra ngay sau phần lễ kết thúc, gồm các trò chơi dân gian như: ném còn, kéo co, cướp áo, đi cà kheo, tó má lẹ, múa xoè, tổ chức dân ca dân vũ, thăm hỏi, chúc tụng nhau; tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ.v.v.

Lễ hội "Xên bản Xên mường" có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa của bà con nhân dân bản Mường Và nói riêng và các đồng bào dân tộc trong tỉnh nói chung, vừa lưu giữ, bảo tồn, vừa khơi dậy, phát huy và tiếp nối truyền thống văn hóa, góp phần cổ vũ động viên nhân dân các dân tộc tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Vì thế, việc lưu giữ và bảo tồn lễ hội không chỉ là tiếp nối, khơi dậy, phát huy truyền thống văn hóa, còn là việc làm thiết thực góp phần cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hoàng Yến


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40636018
Số người đang truy cập: 67