Thông tin đối ngoại

Kế hoạch vận động nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tỉnh Sơn La năm 2017
Wed, 15/03/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 23/12/2016 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về việc vận động nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tỉnh Sơn La năm 2017.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm: đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; giới thiệu địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu về nguồn tài trợ của tỉnh tới 5 đến 10 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (gồm các tổ chức mới đã có đăng ký hoạt động tại Sơn La nhưng chưa có chương trình, dự án và các tổ chức đang có chương trình, dự án tại tỉnh); tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với tỉnh Sơn La; lựa chọn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định; tôn chỉ mục đích rõ ràng, lĩnh vực hoạt động phù hợp, tiềm lực tài chính và thiện chí để thực hiện các cam kết tài trợ; tăng cường quan hệ với khoảng trên 25 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại địa bàn tỉnh, trong đó thường xuyên duy trì, củng cố quan hệ với trên 10 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang thực hiện các chương trình, dự án tại địa bàn;…

Nội dung vận động bao gồm: phối hợp xác định, tổng hợp nhu cầu tài trợ của các sở, ngành, địa phương, đơn vị chuẩn bị danh mục các chương trình, dự án, khoản viện trợ phục vụ công tác vận động nguồn viện trợ; phối hợp với Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Ban Điều phối viện trợ nhân dân, các cơ quan Trung ương đề nghị hỗ trợ, tư vấn trong việc thẩm định, lựa chọn danh sách các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tổ chức đoàn công tác của tỉnh tiếp xúc vận động các cơ quan, tổ chức có văn phòng đại diện, văn phòng dự án tại Hà Nội và các tỉnh, thành làm việc, thông tin về nhu cầu tài trợ, cơ chế, chính sách, các quy định liên quan trước và trong khi tài trợ tại tỉnh; tổ chức đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác, cam kết tài trợ với các cơ quan, tổ chức; tiếp nhận hồ sơ các chương trình, dự án, khoản viện trợ, thẩm định phê duyệt cho phép triển khai thực hiện…

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp nhu cầu viện trợ, đề xuất chương trình, dự án của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; cập nhật, bổ sung, hoàn thiện bộ tài liệu phục vụ các chương trình làm việc với các cơ quan Trung ương, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41406302
Số người đang truy cập: 73