Tin văn hoá - xã hội

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017
Tue, 16/05/2017 14:00 | GMT +7
Để đảm bảo kỳ thi trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 diễn ra, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá đúng trình độ người học, phản ứng đúng chất lượng dạy và học của các trường. Ngày 24/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1002/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017.

UBND tỉnh yêu cầu các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập cho học sinh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn thí sinh lựa chọn môn thi, đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; thu hồ sơ thí sinh và phí dự tuyển; nhập dữ liệu thí sinh vào phần mềm quản lý thi, kiểm tra tính chính xác của thông tin thí sinh, hoàn thiện Giấy báo dự thi và chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi, kiểm tra các điều kiện trước kỳ thi, lập phương án tổ chức thi, thành lập hội đồng thi và các ban của hội đồng thi theo thẩm quyền. Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho lãnh đạo và các thành viên tham gia tổ chức kỳ thi; cử cán bộ và giảng viên tham gia Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi; phối hợp triển khai các hoạt động liên quan đến kỳ thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 diễn ra từ ngày 21/6 đến ngày 24/6/2017. Toàn tỉnh tổ chức: 01 Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, dự kiến có 10.465 thí sinh dự thi, được bố trí tại 43 điểm thi với 465 phòng thi; 01 ban in, sao đề thi,làm việc từ ngày 13/6/2017 đến hết ngày 24/6/2017; 01 ban chấm thi, làm việc từ ngày 25/6/2017 đến hết ngày 06/7/2017; 01 ban phúc khảo bài thi, từ ngày 07/7/2017 đến ngày 17/7/2017 các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX nhận đơn phúc khảo, từ ngày 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017 tổ chức phúc khảo, thông báo kết quả

Trước kỳ thi, Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia của tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi từ ngày 10/6 đến ngày 15/06/2017. Ngày 16/6/2017, các đoàn kiểm tra gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thi. Trong kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn thanh tra, giám sát các điểm thi, kết thúc kiểm tra, các đoàn kiểm tra gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thi.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia của tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thành phố, các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX chịu trách nhiệm thực hiện, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41400606
Số người đang truy cập: 52