Công tác phòng chống tội phạm năm 2016

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2017 – 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La
Tue, 16/05/2017 14:00 | GMT +7
Nhằm kiềm chế, làm giảm hoạt động của tội phạm ma túy, cung cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về tác hại và các tệ nạn liên quan đến ma túy; kiên quyết phòng, chống, xóa bỏ và không để xảy ra tệ nạn ma tuý trong trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2017 – 2020.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu cụ thể: 100% các cơ quan, đơn vị trường học đạt tiêu chí về "An toàn về an ninh trật tự và nói không với ma túy"; 100% các cơ sở, đơn vị giáo dục được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức PCMT với các hình thức và nội dung phù hợp. 100% cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện ký cam kết không sử dụng, không mua bán, không vận chuyển, không trồng cây thuốc phiện, không tiếp tay cho buôn bán ma túy và các dạng chất cấm khác. 100% cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật; không mắc các tệ nạn xã hội gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trường học văn hóa. 100% các cơ quan, đơn vị giáo dục toàn tỉnh có hòm thư tố giác, có số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ma túy; 100% các cơ quan, đơn vị giáo dục có tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong thư viện và tủ sách pháp luật và được triển khai tới cán bộ, giáo viên, học sinh. Mỗi cơ quan, đơn vị giáo dục thành lập ít nhất 01 mô hình tự quản về phòng, chống ma túy và hoạt động có hiệu quả.

Các nội dung trọng tâm tập trung vào công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện phòng chống ma túy; tổ chức cho từng đơn vị giáo dục và từng học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên của đơn vị ký cam kết không trồng cây có chất ma túy, không tiếp tay, không tàng trữ, buôn bán, sử dụng ma túy. Phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong học sinh, sinh viên, học viên; từng trường tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy của nhà trường. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ trong học sinh, sinh viên, học viên; kiểm tra, xét nghiệm ngẫu nhiên, xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với học sinh, sinh viên, học viên nhằm rà soát, phát hiện kịp thời học sinh, sinh viên, học viên sử dụng các chất ma túy hoặc chất gây nghiện khác. Tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng đoàn viên, đội viên tại đơn vị thật sự vững mạnh để làm nòng cốt trong công tác đấu tranh, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Nâng cao chất lượng giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình chính khóa ở các cấp học, bậc học….

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47495377
Số người đang truy cập: 35