Văn bản chỉ đạo

Kế hoạch số 79/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ...
Thu, 18/05/2017 08:00 | GMT +7
Kế hoạch số 79/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

File đính kèm : Kế hoạch số 79/KH-UBND


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40547489
Số người đang truy cập: 106