Thông tin đối ngoại

Kế hoạch số 01/KH-BTC Tuyên truyền, cổ động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'
Tue, 11/04/2017 14:00 | GMT +7
Kế hoạch số 01/KH-BTC Tuyên truyền, cổ động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'.

File đính kèm : Kế hoạch số 01/KH-BTC


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482348
Số người đang truy cập: 60