Cải cách hành chính

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2016 - 2020.
Tue, 26/07/2016 08:00 | GMT +7
Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2016 – 2020. Nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 -2020 và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu việc thực hiện kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI (Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) giai đoạn 2016 – 2020 phải thục hiện đồng bộ với Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh, giai đoạn 2011 – 2020 và gắn với nhiệm vụ giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) và chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiê trì, liên tục cảu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố.

Để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2016 – 2020, Kế hoạch đã đề ra 6 nội dung thực hiện cụ thể như: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia vào đời sống chính trị và thực thi chính sách ở địa phương; sự công khai, minh bạch về cung cấp thông tin danh sách hộ nghèo, thu – chi ngân sách, quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù… Ngoài ra, phải thực hiện nội dung trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thường xuyên rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện điểm số trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng; các nội dung cung ứng dịch vụ công về y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, an ninh, trật tự.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49705934
Số người đang truy cập: 45