Cải cách hành chính

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La năm 2018
Wed, 25/07/2018 15:00 | GMT +7
Thực hiện Thông báo số 1105-TB/TU ngày 18/04/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Sơn La về thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Sơn La năm 2018; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 16/6/2016 về nâng cao Chỉ số PAPI giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 01/01/2018 về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018.

Ngày 18/7/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã về kỹ năng cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La năm 2018. Theo đó, việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã về kỹ năng cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công của chính quyền địa phương nhằm nâng cao chỉ số PAPI là việc làm quan trọng và cần thiết, là dịp để các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp thu đầy đủ chủ trương của Đảng, Chính phủ trong công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hướng tới một nền hành chính phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh; thông qua lớp tập huấn, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế đối với Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2017; học viên hiểu biết những nội dung cơ bản, chủ yếu của chỉ số PAPI, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công; xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; ứng dụng những thông tin, quy định, văn bản mới vào việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; nội dung chương trình bồi dưỡng, tập huấn phải thiết thực, sau tập huấn học viên phải có kỹ năng phân tích, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung triển khai cho phù hợp, sát thực tế, góp phần cải thiện chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn gồm tập huấn kỹ năng phân tích thực trạng quản trị của địa phương dựa trên bộ chỉ báo đo lường hiệu quả quản trị xã, phường, thị trấn; xác định các giải pháp và hoạt động phù hợp, có tính khả thi để thực hiện kế hoạch cải thiện hiệu quả quản trị cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cấp xã nhằm nâng cao kỹ năng thực hiện kế hoạch cải thiện hiệu quả quản trị; kỹ năng đánh giá các kết quả thực hiện kế hoạch dựa trên bộ chỉ báo đo lường hiệu quả quản trị xã, phường; hướng dẫn các đơn vị cấp huyện, cấp xã lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ số PAPI.

Đối tượng tập huấn gồm: Đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Nội vụ, Thanh tra thuộc các huyện, thành phố; đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; Bí thư đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và 01 công chức thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

Lớp tập huấn dự kiến mở trong tháng 9/2018.

Chi tiết văn bản xem tại đây: /Ke hoach so 131/KH-UBND.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 46057312
Số người đang truy cập: 56