Tin văn hoá - xã hội

Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017
Wed, 19/04/2017 16:00 | GMT +7
Ngày 23/2/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017.

Kế hoạch được thực hiện nhằm mục đích: nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và sự phối hợp giữa các địa phương, các cơ quan ban ngành chuyên môn trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông hè thoáng, đường phố xanh, sạch, đẹp, đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông để từng bước ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần tích cực xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Nội dung triển khai bao gồm: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm tuyên truyền các quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang an toàn đường bộ tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc khác ra khỏi phạm vi hành lang giao thông đường bộ; thực hiện cưỡng chế giải tỏa các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo, pano, áp phích, mái che, lều quán, quầy bán hàng hóa trong hành lang an toàn đường bộ; quản lý và bảo vệ tốt phần hành lang an toàn đường bộ đã thực hiện giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới đã được giao cho chính quyền địa phương quản lý.

UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ chi tiết, chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ trên địa bàn và thanh tra giao thông thống nhất các nội dung triển khai thực hiện kế hoạch, rõ trách nhiệm và phân công nghiệm vụ cụ thể thực hiện. Trong tháng 3 và tháng 4/2017 thực hiện công tác tuyên truyền, ký cam kết, vận động, quy định thời gian cho các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ, di rời công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Từ ngày 1/5/2017 đến 31/7/2017 các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác thực hiện việc tháo dỡ, di dời công trình vi phạm ra khỏi hành lang an toàn đường bộ. Đối với các trường hợp không tự giác thực hiện việc tháo dỡ, di dời các công trình ra khỏi phạm vi hành lang an toàn đường bộ sẽ bị cưỡng chế giải tỏa từ ngày 1/8/2017 đến ngày 31/10/2017.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40558950
Số người đang truy cập: 62