Thông tin đối ngoại

Huyện Vân Hồ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại
Fri, 14/04/2017 14:00 | GMT +7
Thời gian qua huyện Vân Hồ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn. Đặc biệt là đối ngoại nhân dân trên địa bàn biên giới với nước Cộng hòa DCND Lào; các hoạt động như giao lưu văn hóa, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân hai bên đường biên giới.

Công tác đối ngoại tiếp tục được củng cố, chỉ đạo thực hiện giao ban định kỳ giữa lực lượng biên phòng, quân đội, công an 03 huyện Vân Hồ - Mộc Châu – Sốp Bâu (Cộng hòa DCND Lào). Công tác tuần tra song phương được duy trì thực hiện, phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch SH09; tổ chức phối hợp triển khai Đề án "Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư không theo kế hoạch và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào" trên địa bàn huyện Vân Hồ. Xây dựng kế hoạch tổ chức giao ban giữa đại biểu cấp cao 03 huyện (Vân Hồ - Mộc Châu – Sốp Bâu) theo biên bản ghi nhớ từng năm. Từ đó tăng cường tỉnh đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau và gắn bó giữa Đảng chính quyền hai nước; góp phần quan trọng vào việc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các nước bạn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền. Đặc biệt là các vấn đề chủ quyền quốc gia, biên giới lãnh thổ, dân chủ nhân quyền tồn giáo… Đồng thời thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, quan hệ đối ngoại cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá đến với cộng đồng quốc tế và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài về lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng hợp tác của Việt Nam nói chung, của tỉnh Sơn La và huyện Vân Hồ nói riêng.

Năm 2017, huyện Vân Hồ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, nhân dân về vị trí, vai trò của thông tin đối ngoại trong thới kỳ hội nhập quốc tế.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482360
Số người đang truy cập: 72