Văn bản chỉ đạo

Hướng dẫn về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
Fri, 11/01/2019 10:00 | GMT +7
Ngày 04/01/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 62/LĐTBXH-VL gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật việc làm và các văn bản hướng dẫn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Thực hiện thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định của Luật Việc làm

Tạo điều kiện về cơ sở, vật chất cho Trung tâm Dịch vụ việc làm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đầy đủ, đúng theo quy định của Luật Việc làm.

Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh hoạt động đầy đủ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, thu thập thông tin thị trường lao động, khai thác vị trí việc làm trống để kịp thời hỗ trợ người thất nghiệp sớm có việc làm mới.

Chi tiết tại file đính kèm: /Cong van so 62/LĐTBXH-VL.pdf

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51856819
Số người đang truy cập: 85