Tin văn hoá - xã hội

Họp tư vấn xây dựng và thực hiện quy chế văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tue, 14/03/2017 10:00 | GMT +7
Ngày 9/3/2017, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tư vấn đề xuất xây dựng và thực hiện quy chế văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình bày 2 phương án xây dựng và thực hiện quy chế văn minh đô thị: Phương án 1, tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện xây dựng "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh" theo Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"; lựa chọn phường, thị trấn xây dựng điểm, trước mắt tập trung tại địa bàn Thành phố và dọc tuyến quốc lộ, sau đó tiếp tục xây dựng lộ trình nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Phương án 2, UBND tỉnh ban hành Quy chế văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh; giao và đảm bảo kinh phí cho UBND các huyện, thành phố lựa chọn xây dựng mô hình điểm, tập trung tại địa bàn Thành phố và tuyến quốc lộ.

Tại cuộc họp các đại biểu thảo luận nhất trí cao tính cần thiết của quy chế văn minh đô thị; chỉ ra những hạn chế trong triển khai thực hiện như: Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, hình thức chưa đa dạng, phong phú; cơ sở hạ tầng của các phường, thị trấn không đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; chưa có xã, phường nào đạt chuẩn văn minh đô thị v.v.

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng quy chế; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhanh chóng xây dựng dự thảo khung của quy chế văn minh đô thị; hoàn thiện hồ sơ, kế hoạch xây dựng quy chế văn minh đô thị để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, ban hành…

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41452629
Số người đang truy cập: 65