Tin chính trị

Họp hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La năm 2017
Thu, 18/05/2017 15:00 | GMT +7
Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh Sơn La tổ chức họp hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh thông qua cơ chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, bàn các nội dung hoạt động trong thòi gian tới. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh và các thành viên trong hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh.

Toàn cảnh họp cung cấp khu vực phòng thủ

Theo quy chế hoạt động và nhiệm vụ được giao Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trục tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo về khu vực phòng thủ tỉnh với các nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu nắm chắc tình hình và quy hoạch kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, các lĩnh vực ngành những vấn đề liên quan đến lĩnh vực bảo đảm quốc phòng, thế trận quân sự khu vực phòng thủ. Đồng thời tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về các chủ trương biện pháp kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng thế trận và tiềm lực hậu cần khu vực phòng thủ tỉnh. Tham mưu thực hiện tốt công tác động viên, huy động tiềm lực kinh tế địa phương, tổ chức chỉ huy điều hành thống nhất các hoạt động hậu cần trong khu vực phòng thủ, bảo đảm nhu cầu về hậu cần cho các lực lượng vũ trang và nhân dân phục vụ trong trạng thái quốc phòng cả trước mắt lẫn lâu dài.

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh các thành viên cần phải rà soát từng chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động của ngành mình, đối với nhiệm vụ chung rà soát các phương án hoạt động trong thời bình, thời chiến để cụ thể hoá bằng cơ chế theo quy định và đảm bảo về tài chính, cơ sở vật chất để triển khai nhiệm vụ./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39869541
Số người đang truy cập: 31