Tin văn hoá - xã hội

Họp ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017
Wed, 19/04/2017 16:00 | GMT +7
Ngày 17/4/2017, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chủ trì cuộc họp.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Sơn La tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2017

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được thông báo Kết luận số 549 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Quyết định về việc kiện toàn bổ sung bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Các đại biểu đã tập trung thảo luận thông qua Kế hoạch triển khai Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2017. Theo đó, trong năm 2017, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các Thông báo, Kết luận của Trung ương, của tỉnh về triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tổ chức các điểm bán hàng lưu động, các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các Hội chợ, điểm bán hàng Việt để giới thiệu sản phẩm, hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, kết hợp với trưng bày một số sản phẩm hàng giả, hàng nhái xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với hàng hóa trong nước. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cũng đã tập trung thảo luận, thông qua Dự thảo quy chế bổ sung sửa đổi Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" chương trình năm 2017 gồm 5 chương, 17 điều quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của BCĐ.

Kết luận cuộc họp đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, thành viên căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch. Xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2017 phù hợp với nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phối hợp với ngành Công thương, các siêu thị, doanh nghiệp xác định lại điểm bán hàng và các điều kiện đảm bảo để tổ chức tốt các hội chợ, phiên chợ kích cầu tiêu dùng. Các hoạt động thực hiện cuộc vận động phải xác định rõ người, rõ việc, trọng tâm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39840097
Số người đang truy cập: 27