Tin chính trị

Họp Ban Chỉ đạo 538 tỉnh ủy
Wed, 05/12/2018 21:00 | GMT +7
Ngày 04/12/2018, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 538 tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 538 tỉnh ủy.

Họp Ban Chỉ đạo 538 tỉnh ủy

Cuộc họp đã nghe báo cáo về Đề án kiện toàn, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh: Theo đó hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1 trường đại học, 4 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp. Thực hiện công văn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La đang xem xét sáp nhập trường Cao đẳng Sơn La và trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La do hai trường có nhiều ngành đào tạo trùng nhau và vấn đề tuyển sinh đang gặp nhiều khó khăn. Đối với Đề án sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng và đoàn thể cấp tỉnh, toàn tỉnh hiện có 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh. Tỉnh đang rà soát nghiên cứu sắp xếp, đổi tên các đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị.

Thảo luận tại cuộc họp các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến vào việc kiện toàn sắp xếp các cơ quan, đơn vị đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Đối với các đề án phải xác định rõ được quy mô, tài sản của các đơn vị để có phương án và bố trí kinh phí thực hiện; kinh phí hoạt động sau khi sáp nhập. Nhất trí việc sáp nhập Nhà thiếu nhi tỉnh và Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh thành Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bám sát nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời tiến độ của các đề án. Nhất trí với Đề án sáp nhập trường Cao đẳng Sơn La và trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La; đồng thời yêu cầu phải có phương án cụ thể sử dụng đất đai cơ sở vật chất của trường Cao đẳng nông lâm vào việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có cơ chế để tiếp thu giải quyết những phản ánh kiến nghị của cán bộ, nhân dân về việc sáp nhập. Tiếp tục rà soát sắp xếp các đơn vị đoàn thể theo hướng tinh gọn nâng cao hiệu quả hoạt động sau khi sáp nhập.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 50051232
Số người đang truy cập: 20