Tin kinh tế

Hơn 2.000 tấn nông, thủy sản an toàn theo chuỗi cung cấp ra thị trường trong 6 tháng đầu năm 2018
Thu, 05/07/2018 14:00 | GMT +7
6 tháng đầu năm 2018 tỉnh Sơn La đã duy trì và phát triển 47 chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ các sản phẩm rau, quả, thịt, thủy sản an toàn với sản lượng 2.023 tấn nông sản, thủy sản an toàn sản xuất theo chuỗi cung cấp ra thị trường.

Hơn 2.000 tấn nông, thủy sản an toàn theo chuỗi cung cấp ra thị trường trong 6 tháng đầu năm 2018

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2018 tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021; Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020; Đề án quản lý, thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Trong 6 tháng đầu năm, diện tích gieo trồng vụ đông xuân toàn tỉnh ước đạt 35.868 ha, trong đó: 12.058 ha Lúa; 1.491 ha Ngô; 107 ha Khoai lang; 9.451 ha Mía; 17 ha cây lấy Sợi; 1.802 ha cây có hạt chứa dầu; 5.595 ha rau, đậu, hoa, cây cảnh; 231 ha cây dược liệu, gia vị và 5.116 ha cây hàng năm khác. So với vụ đông xuân năm 2017, tổng diện tích gieo trồng tăng 7,9%, trong đó Lúa giảm 0,03% (chủ yếu do diện tích bị mưa lũ cuốn trôi năm 2017 chưa khắc phục được và do chuyển mục đích sử dụng); Ngô tăng 37,8%; Khoai lang tăng 35,4%; Mía tăng 17,6%; cây lấy sợi tăng 4,7 lần; cây có hạt chứa dầu giảm 3,4%; rau, đậu, hoa, cây cảnh tăng 8,2%; cây gia vị, dược liệu tăng 4,5%; cây hàng năm khác tăng 8,7%.

Tính đến ngày 15/6/2018, toàn tỉnh đã thu hoạch 17.968 tấn lúa đông xuân; 5.299 tấn ngô; 590 tấn khoai lang, 529.842 tấn mía, 242 tấn đậu tương, 343 tấn lạc, 64.826 tấn rau các loại, 221 tấn đậu các loại. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng Lúa giảm 3,5%; Ngô tăng 20,7%; Khoai lang tăng 42,9%; Mía tăng 26,6%; đậu tương giảm 14,5%; lạc tăng 2,7%; rau các loại tăng 6,2%; đậu các loại tăng 20,1%. Tập trung chăm sóc, thâm canh diện tích cây công nghiệp hiện có, trồng mới cây công nghiệp dài ngày, phát triển mở rộng diện tích cây ăn quả. Toàn tỉnh hiện có 48.181 ha cây ăn quả; 28.411 ha cây lấy sản phẩm chủ yếu cho công nghiệp chế biến, trong đó: Chè 4.623 ha, cao su 6.039 ha, Cà phê 17.749 ha. Đã thu hoạch 36.796 tấn Mận, tăng 2,2%; 14.475 tấn Chuối, tăng 21,3%; 14.228 tấn chè, tăng 4,6%; 5.532 tấn Xoài, giảm 49,6%; 1.357 tấn Xam, tăng 107,8%; 880 tấn Xhanh leo, tăng 70,2%; 571 tấn Bưởi, tăng 33,4%; 155 tấn Cao su, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Về chăn nuôi 6 tháng đầu năm, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn ổn định và phát triển tốt, các sản phẩm chăn nuôi đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh. Ước tính tổng đàn trâu hiện có 142.278 con, giảm 1,8%; đàn bò 296.372 con, tăng 8,5%; đàn lợn 601.270 con, giảm 0,2%; đàn gia cầm 6.153 nghìn con, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt 37.760 tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ; sản lượng sữa tươi ước đạt 43.112 tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44539025
Số người đang truy cập: 128