Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Tue, 11/09/2018 14:00 | GMT +7
Ngày 11/9/2018, tại trụ sở Chính Phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính với các điểm cầu địa phương. Dự Hội nghị tại điểm cầu Sơn La có đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại điểm cầu Sơn La

Những năm qua, cùng với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ nực của các bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai đồng bộ góp phần tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để thực hiện chủ trương chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa các cấp; quy định rõ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia và xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung, thống nhất cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; quy định việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước để đánh giá khoa học, công khai… tiếp tục thực hiện nhất quán cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính bằng việc cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị các ngành, địa phương đã phát biểu làm rõ hơn những nhiệm vụ được nêu trong Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch trong năm 2018 và hàng năm, đồng thời nêu những kinh nghiêm, giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nhấn mạnh về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin, thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; vai trò và những chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm phục vụ hành chính công; kinh nghiệm tổ chức giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức 4 tại chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công; việc kiểm soát và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính…

Phát biểu tại Hội nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực trong cải cách hành chính của các bộ, ngành, các địa phương trong thời gian qua. Trên thực tế, đã có nhiều chuyển biến tích cực về lĩnh vực này. Thời gian giải quyết các thủ tục ở hầu khắp các nơi đều được rút ngắn, thủ tục đơn giản hơn nhiều, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh... Tuy nhiên, công gác giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều địa phương, đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Vẫn còn tình trạng người dân phản ánh, phàn nàn về trình độ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, thái độ phục vụ của nhân viên cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chưa tốt, nhiều trường hợp còn chậm trễ. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, cùng với quá trình toàn cầu hóa, trình độ dân trí ngày càng cao, xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng phải được coi trọng, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân... Các ngành, địa phương cần tập trung đề ra các giải pháp tháo gỡ và nâng cao chất lượng hoạt động và giải quyết TTHC, các giải pháp tổ chức, vận hành Trung tâm Hành chính công, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, phát huy cao nhất vai trò của cán bộ công chức được cử ra làm việc tại bộ phận một cửa, tránh tình trạng công chức bộ phận một cửa như là văn thư cấp cao như trước đây. Đề ra các giải pháp triển khai xây dựng và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin và cung ứng dịch vụ công trực tuyến, vai trò của các bộ, ngành có liên quan trong quản lý, vận hành, xây dựng các hệ thống này./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51824374
Số người đang truy cập: 120