Tin chính trị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019
Thu, 10/01/2019 09:00 | GMT +7
Sáng ngày 09/01/2018 tại Hà Nội, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương; Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại điểm cầu Sơn La, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - phó chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, các ngành và các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sơn La

Năm 2018, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng. Ban thi đua khen thưởng đã tham mưu trình Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành nhiều chính sách về công tác thi đua khen thưởng. Trong năm 2018 đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu, xây dựng các Nghị định quy định về Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. Ban hành các văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Một trong những nội dung trọng tâm năm 2018 là đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương phát động nhiều phong trào thi đua mạnh mẽ, lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là nội dung trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương, được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu. Năm 2018, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng cho 55.563 trường hợp, trong đó, khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 29.481 trường hợp, khen thưởng thành tích kháng chiến 8.351 trường hợp, khen cống hiến 2.161 trường hợp, khen thưởng đối ngoại 150 trường hợp, khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 15.320 trường hợp.

Tại hội nghị đại biểu đã nghe các tham luận về công tác thi đua, khen thưởng trên các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phát triển đô thị văn minh, hiện đại; điển hình xóa đói, giảm nghèo; phong trào thi đua lao động, sáng tạo trong thời kỳ cách mạng 4.0...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương, đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước do Ban thi đua khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, địa phương phát động thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2019 là năm thứ tư của nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm thứ tư thực hiện phong trào Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào trở thành động lực cách mạng mạnh mẽ. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thực hiện các giải pháp đồng bộ, khả thi theo phương châm hành động của Chính phủ: Kỷ cương - liêm chính - hành động - sáng tạo - bứt phá - hiệu quả. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương phát động phong trào thi đua đặc biệt, nước rút, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương phát động, tổ chức phong trào thi đua mạnh mẽ trong năm 2019. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục có những đóng góp để bổ sung, hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng và các cơ chế, chính sách liên quan.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51855521
Số người đang truy cập: 34