Tin văn hoá - xã hội

Hội nghị trực tuyến Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Fri, 06/01/2017 17:00 | GMT +7
Ngày 04/01/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số ban của Đảng, Ủy ban của Quốc hội; đại diện các cơ quan quản lý KH&CN (viện, trường, trung tâm); đại diện một số doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại điểm cầu Sơn La có lãnh đạo Sở Khoa học - Công nghệ và các sở, ban, ngành, các đơn vị hoạt động KH-CN.


Hội nghị trực tuyến Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại điểm cầu Sơn La

Trong năm 2016, Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ tiếp tục được hoàn thiện với tư tưởng xuyên suốt là doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Lĩnh vực khoa học và công nghệ đã phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.Trong nông nghiệp tỷ lệ áp dụng máy móc trong sản xuất tăng từ 1-2% so với năm 2015, các tiến bộ khoa học công nghệ đã đóng góp 30-40% vào tăng trưởng nông nghiệp, năng suất lúa liên tục tăng từ 55,4 tạ/ha năm 2011 lên 57,7 tạ/ha năm 2015. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng đã thiết kế, chế tạo thành công nhiều chủng loại, thiết bị sản phẩm cơ khí thay thế các thiết bị nhập khẩu với giá cạnh tranh góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa thiết bị giảm nhập khẩu. Trong lĩnh vực y tế nghiên cứu khoa học đã thúc đẩy sự phát triển của y tế nhiều công nghệ mới được đưa vào khám chữa bệnh như ghép tạng, y học hạt nhân, nội soi can thiệp... Kỹ thuật lọc máu hiện đại đã được ứng dụng với hơn 9.000 bệnh nhân giúp giảm tỷ lệ tử vong từ 20-50% so với trước.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã nêu ra những khó khăn trong việc phát triển và áp dụng khoa học công nghệ ở các địa phương đặc biệt là các địa phương miền núi, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục các hạn chế trong việc đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật sẽ giúp tăng năng suất lao động nâng cao giá trị của các mặt hàng đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản.

Phát biểu kết luận hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành tựu mà khoa học & công nghệ và các nhà khoa học đã đạt được góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Đồng chí nhất trí với các ý kiến, kiến nghị của các Bộ, ngành phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước và hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ cần nâng cao cơ chế quản lý trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; tạo thểchế thông thoáng trong phát huy nhân tài, sử dụng người tài có nguyện vọng mong muốn đóng góp ý tưởng, sáng tạo cho khoa học công nghệ của đất nước.Nghiên cứu khoa học công nghệ phải gắn với thị trường tạo sự giao thoa giữa công nghệ và sản phẩm công nghệ; tránh tình trạng hành chính hóa khoa học. Các Sở Khoa học và công nghệ ở các địa phương cần chủ động tham mưu cho UBND các tỉnh đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoa học công nghệ; cán bộ khoa học công nghệ phải nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụbám sát thực tiễn, bám sát doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41485309
Số người đang truy cập: 67