Tin văn hoá - xã hội

Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Wed, 15/03/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 14/3/2017, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQVN chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Sơn La

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở quy mô quốc gia được triển khai lần đầu vào năm 2015 do Bộ Nội Vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp thực hiện. 6 thủ tục hành chính được chọn để triển khai gồm: Cấp giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng nhà ở, Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh và Chứng thực. Tính đến tháng 12/2016, cả nước có 4 bộ, ngành và 32 địa phương đã chủ động tự triển khai và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phạm vi ngành, địa phương. Theo đó, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức thông qua 4 yếu tố gồm: Tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, công chức phục vụ và kết quả giải quyết. Phương pháp thu thập thông qua điều tra xã hội học, phát phiếu khảo sát đến 15.120 người, tổ chức đã giải quyết thủ tục hành chính tại 108 xã của 3 thành phố trực thuộc thuộc trung ương và 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng được chọn mẫu. Trong đó, yếu tố tiếp cận dịch vụ nhận được tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng chiếm từ 63,7%-86,1%. Yếu tố thủ tục hành chính với tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng là từ 73,5% -88,7%. Yếu tố công chức phục vụ tỷ lệ người dân cảm thấy hài lòng là từ 74,3%-87,2% và số người cảm thấy hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong khoảng 73,7%-89,8%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung các các vấn đề như: Cần nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước để nâng cao tính khách quan, trung thực, công khai, minh bạch. Các địa phương tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Kết luận hội nghị Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị trong thời gian tới Bộ Nội vụ phối hợp Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng phê duyệt đề án sự đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức giai đoạn 2016 - 2020, chú ý vào các đề xuất, giải pháp phù hợp để áp dụng rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực, ngành, nghề và địa phương. Trên cơ sở đề án, các bộ, ngành địa phương định kỳ hàng năm triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức để phát hiện những tồn tại, vướng mắc từ đó kịp thời khắc phục, đáp ứng sự mong đợi của người dân. Cần bố trí đủ nguồn lực về con người, kinh phí để triển khai ở quy mô quốc gia, ngành, địa phương. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cũng yêu cầu sử dụng kết quả đo lường sự hài lòng làm một tiêu chí đánh giá tác động trong chỉ số Cải cách hành chính. Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân thấy được tầm quan trọng, cần thiết của việc đo lường xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước để người dân, tổ chức cùng tham gia góp ý, giám sát./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41446486
Số người đang truy cập: 56